Giới thiệu về xã Vĩnh Tân

Xã Vĩnh Tân có diện tích 5,27 km², dân số năm 1999 là 2169 người, mật độ dân số đạt 412 người/km.

Copyright 2020 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Tân