Mô hình hay, cách làm tốt

Vĩnh Tân: Thúc đẩy ngành nghề phi nông nghiệp


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/06/2019 12:02:25 CH

Thúc đẩy ngành nghề phi nông nghiệp là một trong những chủ trương phát triển kinh tế mà xã Vĩnh Tân đã lựa chọn nhằm tạo ra bước đột phá trong nhiệm vụ phát triển kinh kế; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bên cạnh phát triển nền nông nghiệp đa đạng, xã Vĩnh Tân còn có nhiều lợi thế phát triển các nhòm ngành công nghiệp - tiểu thu công nghiệp và dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn xã có trên 160 hộ dân tham sản xuất, kinh doanh vào nhóm ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với trên 300 lao động thường xuyên. Trong đó, chủ yếu như các nghề đan lát, mộc nề, chế biến nước mắm, sửa chữa xe máy, điện tử, điện tử, vật liệu xây dựng,…

Bên cạnh đó, trên 45% lao động địa phương còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ - thương mại với các nhóm nghề như: kinh doanh của hàng bách hóa tổng hợp; thu mua sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp; các dịch vụ về âm thanh - ánh sáng;… Thu nhập bình quân từ các loại hình kinh tế phi nông nghiệp tại địa phương ước đạt trên 21 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp đáng kể vào nguồn thu chung của xã. Đồng thời góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 33 triệu đồng/người/ năm.

Để duy trì mức tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 12-14 %, xã Vĩnh Tân tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển các ngành nghề công nghiêp- tiểu thủ công nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ. Tạo điều kiện, hỗ trợ  vay vốn cũng như khả năng tiếp cận tín dụng của người dân cho mục tiêu phát triển ngành nghề phi nông nghiệp. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện, môi trường thông thoáng để khuyến khích các làng nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề lao động; nâng cao trình độ tay nghề cho lao động nông thôn để tạo năng lực nắm bắt cơ hội chuyển dịch lao động khi có cơ hội.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2020 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Tân