Tin hoạt động

Vĩnh Tân: Triển khai Tháng hành động ATVSTP năm 2018


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/06/2019 11:58:07 SA

Ngày 14/5/2018, UBND xã Vĩnh Tân tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2018.

Hội nghị đã đánh giá tình hình ATVSTP trong thời gian qua, đồng thời triển khai kế hoạch Tháng hành động năm 2018 với các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn gây ra. Đồng thời tăng cường vai trò giám sát của cơ quan quản lý, tổ chức chính trị - xã hội, người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, trong Tháng hành động năm 2018, Vĩnh Tân sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông, vận động, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật góp phần bảo đảm, và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2020 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Tân