Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Linh nâng cao hiệu quả các dự án phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/06/2019 1:37:09 CH

Từ tháng 7/2018, thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, huyện Vĩnh Linh đã hỗ trợ, triển khai thực hiện 4 mô hình. Đến nay, qua gần 1 năm triển khai, các mô hình đã bước đầu mang lại kết quả khả quan.

Theo đó 4 loại cây trồng, con nuôi chủ lực được huyện Vĩnh Linh lựa chọn hỗ trợ, đưa vào phát triển sản xuất, gồm: Ứng dụng công nghệ thâm canh tăng năng suất, chất lượng trên cây hồ tiêu; Trồng lúa chất lượng cao; Mô hình nuôi tôm hai giai đoạn và chăn nuôi bò. Với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng, huyện Vĩnh Linh đã đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, phân bón sinh học Trichoderma và hữu cơ vi sinh MK8 plus đầu trâu cho gần 2,8 ha hồ tiêu từ 4- 8 năm tuổi, tổ chức 2 lớp Tập huấn kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây hồ tiêu cho 148 hộ trồng tiêu trên địa bàn 2 xã Vĩnh Kim, Vĩnh Trung; tiến hành hỗ trợ trên 8 ngàn kg các giống lúa: Thiên ưu 8, P6, LDA1, HN6 vào vụ sản xuất Đông Xuân 2018-2019 cho HTX Tân Mỹ, Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang và 3 HTX Chấp Lễ, Bình An, Lai Bình, xã Vĩnh Chấp. Ngoài ra hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng ương dưỡng tôm giống và đưa vào sản xuất với diện tích 2,8 ha tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái...

Sau gần 1 năm thực hiện, đến nay cơ bản các mô hình bước đầu đã mang lại kết quả khả quan, mở ra hướng đi mới trong phát triển sản xuất cho nhiều địa phương ở huyện Vĩnh Linh, đặc biệt phát huy hiệu quả tại các vùng vốn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do điều kiện tự nhiên không được thuận lợi. Các loại cây trồng, con nuôi thuộc mô hình sinh trưởng ổn định, dự kiến cho năng suất, chất lượng cao, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa các mô hình phát triển sản xuất theo hướng tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh, bên cạnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, có những chính sách ưu tiên, hỗ trợ các đơn vị, HTX, huyện Vĩnh Linh kiến nghị tỉnh tăng định mức hỗ trợ, điều chỉnh giới hạn định mức hỗ trợ, nhất là đối với mô hình trồng cây gỗ lớn nguyên liệu của xã Vĩnh Thủy và mô hình nuôi bò cái giống. Từ đó tạo thêmđiều kiện, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi các loại cây trồng, con nuôi năng suất thấp sang triển khai, mở rộng thêm nhiều loại đối tượng giống mới có giá trị kinh tế cao theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển bền vững.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Copyright 2020 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Tân